Instagram
 604 77 21 77
 sekretariat@szuchabc.pl
Ważne ifnormacje

Kilka pytań i odpowiedzi.


Główne usługi jakie oferujemy to:
 1. Podnajem biura w celu zarejestrowania firmy bez konieczności wynajmowania powierzchni (m.in. obsługa korespondencji, adres rejestracyjny, księgowość, doradztwo strategiczne rozwoju firmy).
 2. Wynajem powierzchni w celu zorganizowania spotkania biznesowego lub konferencji.
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa

Kontakt:
tel.: 22 584 51 00 centrala, 22 584 53 06 sekretariat
fax.: 22 625 50 06
e-mail: us1449@mz.mofnet.gov.pl
Urząd m.st. Warszawy
Dzielnica Śródmieście
Warszawa, ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Informacja dla interesantów
tel. 22 44 00 691, 22 44 00 692
Godziny urzędowania (przyjmowania interesantów):
Poniedziałek: 08:30-18:00
Wtorek - Piątek: 08:30-15:30
e-mail: XIIKRS@warszawa.sr.gov.pl
Konto dochodów:
55 1010 1010 0400 3522 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Warszawie

Opłat od wniosków dokonuje się w kasie Sądu – w gotówce albo w znakach opłaty sądowej – albo przelewem na wskazany powyżej numer rachunku bankowego Sądu. Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonuje się w kasie Sądu – tylko w gotówce - albo przelewem na wskazany powyżej numer rachunku bankowego Sądu.
Dokumenty:
 1. w przypadku osób fizycznych:
  • dowód osobisty/paszport osoby
 2. w przypadku pełnomocnika przyszłego właściciela:
  • dowód osobisty/paszport pełnomocnika
  • pisemne pełnomocnictwo od przyszłego przedsiębiorcy (forma aktu notarialnego nie jest wymagana)
Elementy umowy:
 • data zawarcia umowy,
 • dane z dowodu tożsamości,
 • numer NIP przedsiębiorcy,
 • adres zamieszkania przedsiębiorcy według oświadczenia,
 • okres rozliczeniowy: miesięczny, półroczny lub roczny,
 • telefon, adres korespondencyjny, adres e-mail,
 • zakres świadczonych usług.
Nazwa firmy w umowie zostanie dopisana po rejestracji firmy w CEIDG.
Dokumenty:
 1. w przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami:
  • dowód osobisty/paszport osoby/li>
 2. w przypadku pełnomocnika przyszłego przedsiębiorcy:
  • dowód osobisty/paszport pełnomocnika
  • pisemne pełnomocnictwo od przyszłego przedsiębiorcy (forma aktu notarialnego nie jest wymagana)
Wymagane informacje:
 • data zawarcia umowy,
 • dane z dowodu tożsamości,
 • numer NIP przedsiębiorcy,
 • adres zamieszkania przedsiębiorcy według oświadczenia,
 • okres rozliczeniowy: miesięczny, półroczny lub roczny,
 • telefon, adres korespondencyjny, adres e-mail,
 • zakres świadczonych usług,
 • dane działalności z wpisu do CEIDG.
Dokumenty:
 • umowa spółki w formie aktu notarialnego,
 • dowód osobisty/paszport osoby lub osób reprezentujących spółkę,
 • ewentualna uchwała o powołaniu członków zarządu, prokurentów (w przypadku, gdy pierwsze powołanie nie występuje w akcie notarialnym),
 • ewentualne pełnomocnictwo pisemne dla osoby reprezentującej spółkę (w przypadku spółki jednoosobowej, z jednym i tym samym członkiem zarządu).
Elementy umowy:
 • data zawarcia umowy,
 • dane z dowodu osobistego/paszportu osoby lub osób reprezentujących spółkę,
 • dane spółki z aktu notarialnego,
 • adres zamieszkania osoby lub osób reprezentujących spółkę,
 • umowny okres rozliczeniowy: miesięczny, półroczny lub roczny,
 • imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru korespondencji w biurze,
 • dane kontaktowe: telefon, adres korespondencyjny, adres e-mail,
 • zakres usług realizowanych w umowie.
Dokumenty:
 • umowa spółki w formie wydruku z serwisu S24,
 • dowód osobisty/paszport osoby lub osób reprezentujących spółkę,
 • ewentualne pełnomocnictwo pisemne dla osoby reprezentującej spółkę (w przypadku spółki jednoosobowej, z jednym i tym samym członkiem zarządu).
Elementy umowy:
 • data zawarcia umowy,
 • dane z dowodu osobistego/paszportu osoby lub osób reprezentujących spółkę,
 • dane spółki z umowy spółki,
 • adres zamieszkania osoby lub osób reprezentujących spółkę,
 • umowny okres rozliczeniowy: miesięczny, półroczny lub roczny,
 • imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru korespondencji w biurze,
 • dane kontaktowe: telefon, adres korespondencyjny, adres e-mail,
 • zakres usług realizowanych w umowie.
Dokumenty:
 • wydruk z KRS (KRS wydrukujemy w biurze),
 • potwierdzenie nadania NIP (w przypadku, gdy nie ma NIP na wydruku z KRS),
 • potwierdzenie nadania REGON (w przypadku, gdy nie ma REGON na wydruku z  KRS)
 • dowód osobisty/paszport osoby lub osób reprezentujących spółkę,
 • ewentualne pełnomocnictwo pisemne dla osoby reprezentującej spółkę (w przypadku spółki jednoosobowej, z jednym i tym samym członkiem zarządu).
Elementy umowy:
 • data zawarcia umowy,
 • dane z dowodu osobistego/paszportu osoby lub osób reprezentujących spółkę,
 • dane z wydruku z KRS (ewentualnie potwierdzenia nadania NIP/REGON),
 • adres zamieszkania osoby lub osób reprezentujących spółkę,
 • umowny okres rozliczeniowy: miesięczny, półroczny lub roczny,
 • imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru korespondencji w biurze,
 • dane kontaktowe: telefon, adres korespondencyjny, adres e-mail,
 • zakres usług realizowanych w umowie.
Fundacja, spółka jawna i spółka komandytowa powstaje dopiero po uzyskaniu wpisu do KRS i wtedy można podpisać docelową umowę najmu. Jest to odmienna sytuacja niż w przypadku spółki z o.o. lub S.A., które powstają już w momencie podpisania aktu.
W tych przypadkach podpisujemy umowę z fundatorem/wspólnikiem spółki jawnej/komandytariuszem spółki komandytowej, aby wykazać tytuł prawny do lokalu, a następnie (po rejestracji podmiotu w KRS) podpisujemy docelową umowę najmu.

Potrzebne dokumenty i informacje:
 • w zależności od rodzaju fundatora (osoba fizyczna/spółka), analogiczne dokumenty jak dla osoby fizycznej lub spółki z o.o. (p. opisy powyżej),
 • dla komandytariusza spółki komandytowej albo wspólnika spółki jawnej obowiązują podobne zasady jak dla fundatora (p. punkt wyżej).
Będą potrzebne dokumenty właściwe jak dla spółki polskiej – tj. wypis z rejestru przedsiębiorców danego kraju i dokumenty osób uprawnionych do reprezentowania spółki wskazanych w wypisie. I dodatkowo:
 • uchwała o powołaniu oddziału w Polsce,
 • po rejestracji oddziału w KRS – wydruk z KRS.
LS Consulting & Management Sp. z o.o. podpisuje umowę z przedsiębiorcą zagranicznym, który na tej podstawie może uzyskać wpis do KRS o utworzeniu oddziału.
Potrzebne będą dokumenty analogiczne jak dla spółki polskiej – tj. wypis z rejestru przedsiębiorców danego kraju i dokumenty osób uprawnionych do reprezentowania spółki wskazanych w wypisie.
Tak. Umowa najmu lub świadczenia usług jest potrzebna do Urzędu Skarbowego przy składaniu wniosku o nadanie NIP, NIP EU oraz VAT. Warto jednak pamiętać, że przed złożeniem dokumentacji w US  należy mieć nadany numer REGON dla spółki.  Zatem po rejestracji spółki w KRS (procedura trwa z reguły 1-2 dni robocze) należy udać się do GUS. Serdecznie zapraszamy do naszego biura na każdym z powyższych etapów, by podpisać umowę na najem adresu lub biura.
Są dwa sposoby dokonania rejestracji spółki z o.o.:

 1. Rejestracja spółki przez Internet(S24)
  Czas trwania procedury - teoretycznie 24 godziny, w praktyce – 2-3 dni robocze.
  Zalety:
  Taka rejestracja jest:
  • szybsza (w porównaniu do sposobu tradycyjnego - u notariusza - procedura zajmie ok. 2 tygodni),
  • tańsza ( możliwość zaoszczędzenia na kosztach u notariusza – co najmniej 500-600 zł);
  • skuteczniejsza (kontrola nad całym procesem – oszczędzamy kolejne 2 tygodnie, ponieważ samodzielnie odbieramy REGON i załatwiamy formalności w Urzędzie Skarbowy).
  Wady:
  • brak klasycznego aktu założycielskiego spółki
  • brak możliwości wprowadzenia własnych zapisów do umowy spółki

 2. Rejestracja spółki za pośrednictwem notariusza
  Szacowany czas oczekiwania na pełną rejestrację spółki:
  • przygotowanie treści umowy plus + termin wizyty zajmie 1 dzień roboczy;
  • rejestracja spółki w KRS trwa ok. 5-10 dni roboczych;
  • nadanie numeru REGON - kolejne 3 dni robocze (w tym terminie KRS musi przesłać dokumenty do GUS);
  • Urząd Skarbowy - ok. 5-10 dni roboczych (US czeka na dokumenty z KRS).
  Cały komplet dokumentów spółki otrzymamy po około miesiąca czasu.
  Zalety tego sposobu rejestracji spółki:
  • akt założycielski spółki z pieczęciami notariusza;
  • możliwość stosowania własnych zapisów w umowie.
  Wady:
  • koszt rejestracji (całość procedury jest droższa o ok. 500 zł (pełny koszt przy kapitale zakładowym 5000 zł);
  • znacznie dłuższy czas oczekiwania na rejestrację w KRS;
  • brak możliwości szybszego odebrania REGON;
  • brak możliwości monitorowania nadania numeru NIP, NIP EU oraz VAT w Urzędzie Skarbowym.